"home.php", "contact" => "contact.php", "Contact received" => "contact.received.php", "catalog received" => "catalog.received.php", "galerie" => "galerie.php", "admin" => "admin.php", "catalog" => "catalog.php", "exhibitions" => "exhibitions.php" ); $aDescriptions = array( "home" => "Partbeelden - Home", "contact" => "Partbeelden - Contact", "Contact received" => "Partbeelden - Thank you for your message", "Catalog received" => "Partbeelden - Thank you for your request", "galerie" => "Partbeelden - Galerie", "admin" => "Partbeelden - Admin", "catalog" => "Partbeelden - Order the catalogue online", "exhibitions" => "Partbeelden - Exhibitions" ); //========================= // Check if request is accepted //_________________________ $sInclude = $sDefaultInclude; $sContentName = $sDefaultContentName; if(isset($HTTP_GET_VARS["action"])) { $sAction = $HTTP_GET_VARS["action"]; $sAction = str_replace(strstr($sAction,"?"), "", $sAction); $sAction = str_replace(strstr($sAction,"#"), "", $sAction); foreach($aValidLinks as $sName => $sLink) { if($sName == $sAction) { $sInclude = $sLink; $sContentName= $sName; } } }; $Description = $aDescriptions[$sContentName]; ?> <? echo $Description ?> - Jan Pater
partbeelden

Jan Pater
Galerie
Jewelry
Exhibition
Catalog
Contact
My Blog
"); echo "Om een technische reden is het niet gelukt
de verwachte pagina voor u te opennen.

Er is een email naar de website beheerder verstuurd.

Onze excuses voor het ongemak!"; } ?>